- TPVCA - Žaliąją kortelę - Kontaktai
1
Automobilio paieška <
2
Savininko duomenys <
3
Patvirtinimas <
4
Apokėjimas <

Automobilio draudimas

Įveskite Duomenis

Valstybinis numeris
LT
Savininko asmens arba įmonės kodas
Variklio darbinis tūris
Poliso trukmė


Kodėl draudimas internetu?

Draudimas internetu – tai greitas ir patogus būdas įsigyti automobilio draudimą pigiau.

Galimybė apdrausti transporto priemonę visų rizikų draudimu bet kuriuo paros metu.

Įsigyti draudimą internetu itin paprasta – vidutiniškai tai užtrunka 5 minutes!

Mūsų draudimo internetu paslaugas jau yra išbandę daugiau kaip 10 000 klientų!

Kodėl verta rinktis draudimas internetu?

icon

Nesvarbu, kokie iššūkiai laukia – esame pasiruošę Jums padėti 24 valandas per parą.

icon

Jau 15 metų draudžiame Tave ir Tavo brangiausią turtą nuo įvairių rizikų ir siūlome išskirtinai didelį draudimo paslaugų pasirinkimą.

icon

Tyrimo duomenimis net 82% klientų yra patenkinti gautos išmokos dydžiu.

icon

Žalų specialistai dirba profesionaliai – net 9 iš 10 klientų patenkinti žalų specialistų aptarnavimu.

icon

Mūsų klientų aptarnavimo tinklas yra vienas plačiausių ne gyvybės draudimo bendrovių tinklų Lietuvoje.

icon

Kur begyventumėte – mes esame kaimynystėje.

icon

Didžiuojamės turėdami gausią draudimo profesionalų komandą. Sėkmingą bendrovės veiklą užtikrina net 1100 darbuotojų Baltijos šalyse.

icon

Daugiau kaip 400 draudimo specialistų Lietuvoje rūpinasi Jumis, Jūsų artimaisiais ir brangiausiu turtu.


Privalomasis automobilio draudimas

ABOUT Visos Lietuvos Respublikoje registruotos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. Privalomasis automobilio draudimas atlygina nuostolius, kurie dėl Tavo, kaip draudimo kompanijos klientas, kaltės sukelto eismo įvykio gali atsirasti kitiems asmenims, jų sveikatai, transporto priemonei, joje esančiam turtui, kelio statiniams ar kitiems objektams.

Privalomuoju automobilių draudimu turi būti apdrausta kiekviena transporto priemonė, todėl negaišk laiko – daryk tai patogiausiu būdu! Įsigydamas privalomąjį automobilio draudimą internetu sutaupysi ne tik laiko, bet ir pinigų. Drauskis internetu ir už draudimą mokėk mažiau!

Draudimas internetu – įsigykite draudimą paprastai ir greitai. Tik 5 minutės ir automobilio, kelionės ar turto draudimas bus jūsų el. pašto dėžutėje!


Įprastinė TPVCAPD sutartis

Draudimo produkto informacinis dokumentas.

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis), kurios sudarymą patvirtina pagal ją išduoti draudimo liudijimai. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami informacija, susijusi su draudimo sutartimi, pateikiama kituose dokumentuose (pvz., draudimo sąlygose, rašytiniuose šalių komunikavimo dokumentuose, draudimo sutartyje, draudimo liudijimuose).
TPVCA Draudimo sutartis dėl šio draudimo produkto sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu (toliau – Įstatymas) bei Lietuvos banko patvirtintomis Standartinėmis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygomis.

Kokia šio draudimo rūšis?

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą mokama eismo įvykiuose nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kuomet už žalą, padarytą valdant ar naudojant transporto priemonę, atsakingiems asmenims kyla civilinė atsakomybė.

Kam taikoma draudimo apsauga?

 • Draudimo objektas - transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo tretiesiems asmenims.
 • Draudžiamasis įvykis – eismo įvykis, kuriam įvykus turi būti mokama išmoka nukentėjusiems tretiesiems asmenims pagal Įstatymą.
 • Draudimo suma (maksimali draudimo bendrovės atsakomybė) dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra:
 • 5.000.000 eurų dėl žalos asmeniui;
 • 1.000.000 eurų dėl žalos turtui.
 • Žalos, padarytos kitose žaliosios kortelės sistemos valstybėse, atlyginamos pagal tų valstybių teisės aktuose nustatytas draudimo sumas. Jei žala padaryta eismo įvykyje, įvykusiame kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos teritorijoje, mokama pagal Įstatyme nurodytas draudimo sumas, jeigu šios yra didesnės.

Kam netaikoma draudimo apsauga?

 • Eismo įvykiams, įvykusiems transporto priemonę naudojant oro uostuose, kitose viešam kelių eismui apribotose uždaro pobūdžio teritorijose ar autodromuose sporto varžybose, treniruotėse, parodose ar mokymuose vairuoti.
 • Pačiam žalą padariusiam asmeniui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?

 • Draudimo išmoka nemokama:
 • už žalą, kilusią dėl karo veiksmų, dėl teroristinių išpuolių, esant branduolinės energijos poveikiui ar nepaprastajai padėčiai;
 • už žalą, padarytą vežamam už užmokestį kroviniui ar bagažui, esančiam kaltininko transporto priemonėje;
 • už žalą, patirtą netekus grynųjų pinigų, bižuterijos, juvelyrinių bei meno dirbinių, vertybinių popierių, dokumentų, filatelijos, numizmatikos ar panašių rinkinių arba daiktų;
 • nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kurie savo noru buvo žalą padariusioje transporto priemonėje ir žinojo, jog ta transporto priemonė vogta.
 • Yra aplinkybių, kuomet draudikas turi teisę iš žalą padariusio asmens susigrąžinti žalos atlyginimui išmokėtas sumas ar jų dalį (pvz., kai šis vairavo apsvaigęs, pasišalino iš eismo įvykio vietos, žalos padarė tyčia, vairavo neturėdamas tinkamos kategorijos teisės vairuoti, laiku nevykdė pareigos pranešti apie eismo įvykį draudikui, buvo pažeistos esminės sutarties sąlygos).

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Tiek įprastine, tiek ir pasienio privalomojo draudimo sutartimi suteikiama draudimo apsauga galioja visose Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijos Konfederacijoje.
Žalioji kortelė Apsauga gali būti suteikta ir kitose žaliosios kortelės sistemai priklausančiose užsienio valstybėse. Žalioji kortelė Galioja: Austrija, Azerbaidžanas, Albanija, Andora, Belgija, Baltarusija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Izraelis, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rusija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Tunisas, Turkija, Ukraina, Prancūzija, Suomija, Kroatija, Čekija, Švedija, Šveicarija, Estija. galioja ir suteikia draudimo apsaugą žaliojoje kortelėje nurodytose valstybėse.

Kokios mano pareigos?

 • Suteikti draudimo bendrovei jos prašomą, teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti.
 • Draudimo sutartyje nurodytais terminais sumokėti draudimo įmoką.
 • Įvykus eismo įvykiui, imtis prieinamų, protingų veiksmų galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą.
 • Apie eismo įvykį nedelsiant pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse nurodytais atvejais.
 • Per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos apie tai pranešti savo draudimo bendrovei.
 • Per 5 darbo dienas pranešti savo draudimo bendrovei apie bet kokią gautą pretenziją atlyginti žalą ar teisme pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo.
 • Nedelsiant informuoti savo draudimo bendrovę apie pasikeitusią draudimo riziką.

Kada ir kaip moku?

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodytos datos. Įprastinė draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių, o pasienio – nuo 15 iki 90 dienų laikotarpiams. Jeigu yra sudarytos kelios draudimo sutarys, įsigaliojus naujai sutarčiai, prieš tai sudaryta draudimo sutartis pasibaigia. Draudimo sutartis pasibaigia, jei transporto priemonė, kuri buvo apdrausta pagal įprastinę draudimo sutartį, įregistruojama kitoje valstybėje ir tai transporto priemonei išduodamas kitos valstybės valstybinis numerio ženklas. Draudimo sutartys taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais. Draudimo sutartis gali būti nutraukta draudimo bendrovės iniciatyva, jei draudėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo, ir jei tai yra esminis draudimo sutarties pažeidimas.

Kaip galiu nutraukti sutartį?

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos. Šiuo atveju draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius sutarties sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas. Jei reikalavimas nutraukti draudimo sutartį pagrįstas tuo, kad draudimo bendrovė sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir jei tai yra esminis įprastinės draudimo sutarties pažeidimas, draudimo sutartis nutraukiama nuo draudėjo reikalavime nurodytos datos.


DUK

KLAUSIMAI

 1. Kada įsigalioja draudimo polisas?
 2. Kaip gauti „žaliąją kortelę“?
 3. Kada siunčiamas draudimo polisas?
 4. Negavau draudimo poliso, ką daryti?
 5. Ką daryti, jeigu nurodžiau klaidingą el. Pašto adresą?
 6. Kas įeina į pagalba kelyje prie sutarties pasirinkus papildomą draudimą?
 7. Ką daryti atsitikus eismo įvykiui?
 8. Kieno vardu reikia drausti transporto priemonę?


1. Kada įsigalioja draudimo polisas?

Visi internetu įsigyti draudimo polisai įsigalioja ne anksčiau nei kitą dieną.

2. Kaip gauti „žaliąją kortelę“?

Internetu įsigijus privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, su „Žaliąja kortele“, jos el.paštu negausite, kadangi dokumentas turi būti spausdinamas ant specialios formos blanko. Pristatymas tarptautiniu paštu.

3. Kada siunčiamas draudimo polisas?

Draudimo polisas yra siunčiamas iš karto po apmokėjimo. Jeigu negavote draudimo poliso rašykite bta@bta.lt arba skambinkite (+370 5) 2600 600.

4. Negavau draudimo poliso, ką daryti?

Draudimo polisas turėtų būti atsiunčiamas iš karto, tačiau jeigu negavote, gali būti, kad buvo įvestas blogas el. pašto adresas, laiškas pateko į „spam“ direktoriją. Tokiu atveju prašome susisiekti su mumis tel. (+370 5) 2600 600 arba el.paštu bta@bta.lt.

5. Ką daryti, jeigu nurodžiau klaidingą el. Pašto adresą?

Nurodžius klaidingą el. pašto adresą, prašome susisiekti su mumis tel. (+370 5) 2600 600 arba el.paštu bta@bta.lt.

6. Kas įeina į pagalba kelyje prie sutarties pasirinkus papildomą draudimą?

Pasirinkus "Pagalbos kelyje" draudimą" lengvajam automobiliui arba krovininiam automobiliui iki 3,5 t., klientui priklauso transportavimo paslauga (tiek po įvykio, tiek sugedus), gedimų šalinimas vietoje, degalų pristatymas, taksi paslauga, automobilio saugojimas ir konsultacija telefonu. Šis draudimas galioja visos Lietuvos teritorijoje Daugiau apie paslaugą ir taikomus paslaugų limitus galite sužinoti čia.

7. Ką daryti atsitikus eismo įvykiui?

Jeigu patekote į eismo įvykį arba dėl kitų priežasčių nukentėjo Jūsų automobilis, darykite viską, kad sumažintumėte galimus nuostolius. Užpildykite eismo įvykio deklaraciją susiekite su mumis tel. (+370 5) 2600 600, praneškite apie įvykį. Svarbu nepamiršti, kad visos „Pagalba kelyje“ paslaugos teikiamos tik tuomet, kai atsitikus įvykiui, klientas apie tai informuoja BTA, paskambinęs telefonu (+370 5) 2600 600

8. Kieno vardu reikia drausti transporto priemonę?

Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu transporto priemonę privaloma drausti tik savininko vardu, išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonė yra lizinguojama. Jeigu transporto priemonė yra lizinguojama, draudimo sutartį turi sudaryti oficialus transporto priemonės naudotojas.


Pasirinkite draudimo bendrovę


Draudimo bendrovės


         


Draudžiama transporto priemonė:  ()


Juridinis asmuo

Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Adresas
Miestas

Įmonės atstovas

Vardas
Pavardė
El. paštas
Tel. numerisDraudimas Lietuvoje:

car Privalomasis draudimas

TPVCA

> Draudimo bendrovė: BTA

> Galioja: Lietuva

> Kategorija: lengvasis automobilis

> Automatinė registracija Regitra

> Politikos pristatymas el. paštu elektronine forma

> Į kainą įeina: paslaugų paslaugos + mokesčiai už sandorį

car Privalomas + Žaliąja kortele

TPVCA + Žaliąja kortele

> Draudimo bendrovė: BTA

> Galioja: Europa i Galioja: Austrija, Azerbaidžanas, Albanija, Andora, Belgija, Baltarusija, Bulgarija, Vengrija, Didžioji Britanija, Vokietija, Graikija, Danija, Izraelis, Ispanija, Airija, Islandija, Iranas, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Marokas, Malta, Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rusija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Tunisas, Turkija, Ukraina, Prancūzija, Suomija, Kroatija, Čekija, Švedija, Šveicarija, Estija.

> Kategorija: lengvasis automobilis

> Originalios "Žaliosios kortelės" pristatymas Europoje tarptautiniais paštu: nuo 5 iki 14 dienų

> Greitas "Žaliosios kortelės" pristatymas į Ukrainą: nuo 3 iki 7 dienų

> Į kainą įeina: tarptautinis pristatymas + paslaugų paslaugos + mokesčiai už sandorį


Draudimas Ukrainoje:

car Privalomasis draudimas

OSAGO

> Draudimo bendrovė: ACKA

> Galioja: Ukraine

> Kategorija: lengvasis automobilis

> Franšizė: 2000 UAH

> Draudimo išmoka (turtas): 100 tūkst UAH

> Į kainą įeina: pristatymo mokestis + sandorio mokestis

car Privalomas + DGO

OSAGO + DGO i DGO - Savanoriškas sausumos transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimas.

> Draudimo bendrovė: Alfa-Garantas

> Galioja: Ukraine

> Kategorija: lengvasis automobilis

> Franšizė: 0 UAH

> Draudimo išmoka (turtas): 1,1 mln UAH

> Ši draudimo galimybė galioja tik 12 mėnesių!

> Į kainą įeina: politikos pristatymas + sandorio mokesčiai

Suma
UAH

Prašome palaukti


loading, please wait

...ne daugiau kaip 5 minutės.